< . -

Myom - muskelknutor

2017-02-25 @ 09:04:00

Bloggen ligger lite vilande under SSK-utbildningen där av sporadiska inlägg :-)

Muskelknutor även kallat myom är en godartad tumör som man oftast finner i livmodern. Ungeför 60 % av kvinnorna drabbas utav detta tillstånd. Det finns flera olika typer av myom, exempelvis intamural och subserös som förkommer i livmoder. Oftast finns det inte bara ett myom utan det kan finnas flera samtidigt. Myom är östrogenberoende och det är östrogen som stimulerar tillväxten av myom vilket gör att myom sällan uppkommer före mensdebuten eller efter menopausen. Dessutom är det ovanligt att en kvinna får myom innan 30 års ålder. Flera studier styrker att det finns flera riskfaktorer till att utveckla bindvävsförändringar som Myom. 
 
Riskfaktorer
Som jag ovan skrev så finns det flera riskfaktorer enligt studier för att utveckla myom. 70 % av de kvinnorna som hade myom hade ett BMI på över 25. Östrogen finns i fettvävnaden och vid ett högre BMI kan östrognivåerna i fettvävnaden öka på tumörernas utveckling. Även förhöjda värden av progesteron har visats hos kvinnor som hade myom. Andra riskfaktorer som tas upp i en studie som jag läst var att ett intag av koffein över 500 mg per dag ger en högre risk att utveckla myom medan rökning har visats minska risken då nikotin hämmar östrogenproduktionen. Man såg även att normalviktiga kvinnor som ätit p-piller över 10 år hade 30% mindre risk att utveckla myom eftersom ägglossningen och andra hormonella förändringar i livmodern hämmades. Med hjälp av p-piller kan man minska symtom från myom som är mindre blödningar då blödningar är ett ett symtom från Myom. Dock kan inte p-piller minska sjukdomsförloppet men förmildra symtomen som sagt. Det har även visats sig att mörkhyade personer har ett annat genetiskt anlag som gör att de har en större risk att utveckla myom. 
   Att ha en senare mensdebut visade även minska risken för myom. Ju senare desstå bättre skydd.
 
Bildresultat för myom
 
Symtom och diagnos
Oftast upptäcker man myom vid tillfälliga undersökningar. Myom kan både ge symtom men även vara symtomfria. Symtom som kan uppstå är blödningsrubbningar, mekaniska obehag och smärtor. Kvinnorna får ofta rikliga blödningar som i sin tur kan leda till järnbrist utöver att det påverkar kvinnas liv. Smärtor pga myom visar på cirkulationsrubbningar vilket betyder att blodtillförseln till myomet stryps åt, vilket leder till celldöd och en inflammatorisk reaktion kring myomet. Detta kan visa sig när man tar ett CRP, som är ett protein i blodet, vilket kan indikera på infektion. Det mekaniska obehaget kan uppkomma om myomen är stora och påverkar närliggande organ. Det vanligaste är att myomet tar upp en stor del av urinblåsan och orsakar trängningar och liknande vad gällande avföringsbesvär.

Bildresultat för myom


Behandling

Ett symtomfritt myom behöver man inte behandla men det är viktigt att man fortsätter att gå på regelbudna kontroller så att myomet inte ökar och blir större som kan leda till besvär. Om kvinnan önskar att skaffa barn i framtiden eller är i fertil ålder kan man överväga en operation. Studier har visat att ca 60 % blir gravida efter operation. Annars övervägs operation på ålder, graviditeter, besvär och om den är elakartad. Konsekvenserna av att inte ta bort myom är att kvinnan kan bli infertil eller får komplikationer under sin graviditet, vilket man även tar hänsyn till när man beslutar om en operation. Ett obehandlat myom kan leda till sterilitet därav är vikten av regelbundna undersökningar.

Bildresultat för myom gravid